069 – 212 35 134   poststelle.johann-hinrich-wichern-schule@stadt-frankfurt.de

Logo

Oferta

 • Shkollim eksklusiv
 • Diploma e shkollës së mesme të klasës 10
 • Kualifikimi dhe përfundimi i klasës së nëntë
 • Klasa të vogla me maksimum 16 nxhënsevë
 • Mësime të individualizuara
 • Diskutime ose Bisedime speciale të rregullta
 • Firma RMV për udhetim
 • DAZ: Gjermanishtja si gjuhë e dytë
 • Leximi sëbashku
 • Terapia e të folurit
 • Terapia profesionale
 • Mesuese per kalerimin e kaujve
 • Mësim per notim
 • Parandalimi i dhunës (ndërmjetësimi / zgjidhja e konflikteve)
 • Bashkëpunim me lehtësirat rajonale të kohës së lirë (Zyra e rinisë Eschersheim)
 • Ndihmë në përgatitjen e dokumenteve të aplikimit dhe trajnim për aplikim
 • Praktika 3-javore në klasat 8 dhe 9
 • Bashkëpunim me agjensinë e punësimit