069 – 212 35 134   poststelle.johann-hinrich-wichern-schule@stadt-frankfurt.de

Logo

Nasza szkoła oferuje

 • Ksztalcenie specjalne
 • Świadectwo ukończenia szkoły głównej (Hauptschule) w klasie 10
 • Swiadectwo uzyskania przysposobienia zawodowego w klasie 9
 • Małe klasy dla maksymalnie 16 uczniów
 • Lekcje indywidualne
 • Regularne rozmowy na temat organizacji procesu wspierania
 • Usługa RMV
 • DAZ: nauka niemieckiego jako języka drugiego
 • Indywidualne zajecia z czytania
 • Diagnostyka wspomagajaca ujawnienie umiejetnosci
 • Psychomotoryczne wspomaganie podstawowych umiejętności
 • Terapeutyczna jazda konna (Hipoterapia)
 • Terapeutyczne zajecia z pływania (Aquaterapia)
 • Terapia zajęciowa (Ergoterapia)
 • Logopedia
 • Zapobieganie przemocy (mediacja / rozstrzyganie konfliktów)
 • Współpraca z regionalnymi osrodkami rekreacyjnymi (Jugendbüro Eschersheim)
 • Intensywne przygotowanie do pracy zawodowej według konceptu OLOV
 • Praca z karnetem wyboru zawodu
 • Szkolenie aplikacyjne
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
 • 3-tygodniowe praktyki zawodowe w klasach 8 i 9
 • Dni praktyki zawodowej w klasie 9
 • Współpraca z agencją zatrudnienia
 • Współpraca z innymi instytucjami szkolenia zawodowego, takimi jak centrum szkolenia zawodowego w południowej Hesji