069 – 212 35 134   poststelle.johann-hinrich-wichern-schule@stadt-frankfurt.de

Logo

правила

• Научавам най-бързо немски език, когато говоря и играя с ученици от другите класове.

• Аз съм тук, за да науча.

• Нашият език е немски.

• Аз съм винаги приятелски и уважаван към всички хора в училище.

• Разяснявам само проблема с учителя.

• В класната стая и училищната сграда слушам учителя и ректора.

• Когато ме викат, идвам веднага.

Пожелаваме на всички ни спокоен училищен живот.